-->

Sample post

 आपल्याला माहित आहे संगणकावर उपलब्ध कोणतीही माहिती बघण्यासाठी pixels ची गरज लागते म्हणजेच पिक्सल द्वारेच कोणतेही संगणकावरील चित्र निर्मिती होत असते. यामुळेच कोणताही मॉनिटर खरेदी करताना आपल्याला त्याचा resolution माहित असणे गरजेचे असते.

जर एखाद्या मॉनिटर मध्ये 640×480 चे resolution असेल तर यामध्ये 640 हे horizontal (आडवी बाजू) आणि 480 हे vertical (उभी बाजू) pixel असतात. जेवढ्या जास्त resolution चा मॉनिटर असेल तेवढेच चांगले quality चे picture आपल्याला बघायला भेटतात..

[Yypdo6dotdotso6

Post Top Ad

Archive

Links

Latest Admit Cards

Latest Results

Latest Admissions

Popular

About & Social

We do the best research before posting any job post article but we are unable to give guarantee of trueness of articles , so before apply for any job post do some own research,thank you for connecting us.

Subscribe To Get All The Latest Updates!

email updates

Latest Answer Key

Contact us

ads

Trending Now

Latest Syllabus